ANNA IHRÉN

författare

Du hittar mina böcker där böcker finns. Ljudböcker också:)

Följ mig gärna på Facebook!

Kontakt: kontakt(a)annaihren.se

BILD: Facebook-logo
BILD: omslag till Maskmakaren utgiven på MIMA förlag BILD: omslag till Nattvakten utgiven på MIMA förlag BILD: omslag till Fyrmästaren utgiven på MIMA förlag
BILD: omslag till Strandsittaren utgiven på MIMA förlag BILD: omslag till Isfiskaren utgiven på MIMA förlag BILD: omslag till Sillbaronen utgiven på MIMA förlag
BILD: omslag till Konstnärens ö utgiven av Word Audio Publishing BILD: omslag till Prästinnans strand utgiven av Word Audio Publishing