DECKARTRÄFF

Lördag 12 mars träffar du Kamilla Oresvärd och mig
på Hamrelius bokhandel i Malmö mellan 13 och 15.

malmoe_mars16